Skip to main content

Tekemisen periaatteet

kaikkia tilaisuuden osapuolia kunnioittaen

  • yhdessä järjestäjän kanssa
  • tuki järjestäjän tavoitteille
  • luottamus molemmin puolin – sovituista asioista pidetään kiinni
  • joustavuus ja nopeus, eettiset, ekologiset ja taloudelliset ratkaisut
  • innovointi ja uusien vaihtoehtojen etsiminen
  • ennakoidaan asiat, mutta tehdään varasuunnitelmakin
  • huumori auttaa kiperissä paikoissa