Skip to main content

Projektin ohjaus

Projektin ohjauksessa näkyy kongressitoimiston todellinen osaaminen ja kokemus.  Vaikka haluaisi itse hoitaa kaiken, kongressitoimisto kannattaa ottaa projektin ohjaukseen.

 • kongressisuunnittelun aikataulut ja vastuunjaot ja seuranta, logistiikka
 • alihankinnat
 • kongressin budjetointi ja talouden seuranta
 • kongressin evaluointi
 • oma kongressikoordinaattori
 • osallistuminen kongressirahoituksen hankintaan
 • kutsuttujen puhujien matka- ja majoitusjärjestelyt
 • kutsupuhujien ohjeistus ja auttaminen
 • kongressin raportointi
 • kongressin suunnittelu ja projektin ohjaus
 • kongressitoimikuntien kokousten valmistelu
 • yhteydenpito kongressikeskuksiin ja kokouspaikkoihin